Café de Ponderosa…….


In 1969 namen Jan en Jo de Koning café de Bekroonde bel aan de Fluwelenbroekstraat te Bergen Op Zoom over. Zij veranderde de naam naar café de Ponderosa, genaamd naar de ranch van de toen immens populaire tv-serie Bonanza. Zij maakten van de zaak een echt verenigingscafé met een bloeiend verenigingsleven, en altijd iets te doen.

Vooral tijdens de carnaval periode (vastenavend in Bergen Op Zoom wat dan Krabbegat heet) is de Ponderosa in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de traditionele vastenavendcafé’s. Een echte krab heeft pas vastenavend gevierd als hij/zij in de Ponderosa geweest is. Iedereen weet dan ook dat vroeger tante Jo de scepter zwaaide en een graag gezien mens was door elke krab.

Eind jaren negentig namen jongste dochter Marijke en haar man Peter het bedrijf over, zij waren al zeer bekend met het café en ook graag gezien achter de bar. Ze woonde immers al jaren naast de zaak en waren dan ook vaak actief voor moeder haar café omdat de gezondheid van Jo niet altijd opperbest was. Het café ging dus zonder noemenswaardige veranderingen verder op de oude vertrouwde manier. Gewoon een gezellig café zonder poespas.


Na een echtscheiding ging Marijke alleen verder, zij liet 2 biljarts erbij komen en ging ook s’middags open wat vooral veel aanloop opleverde van Senioren biljarters, en engelse gasten die graag een biertje kwamen drinken. Helaas bleek het te zwaar voor Marijke om alleen zo’n grote onderneming alleen te voeren. Toen ze eind 2006 aan haar oudste zoon vertelde dat zij wilde stoppen met het café omdat zij 7 dagen dag en nacht werken niet meer kon opbrengen, was deze van mening dat het wel zonde zou zijn om een familietraditie te verliezen. Hij sprak erover met zijn vrouw en besloten de Ponderosa over te nemen.


Sinds april 2007 zijn Jean-Paul en Debbie Rens dus de eigenaar van café de Ponderosa, Debbie vooral op de achtergrond zorgend voor de dochters Bridget en Emily, en een strak zicht houdt op de financiën. Jean-Paul als gezicht van de zaak, gesteund door moeder Marijke en haar vriendin Karien, vader Peter, en broers Ricardo en Dominic. Er is dus nog steeds een hele familie begaan met het wel en wee van ’t café.


Jean-Paul die vooral in de biljartwereld van West-Brabant een bekend gezicht is, liet de biljartverenigingen groeien en zette er een 5e biljart bij. S.V.W./Biljart Boetiek is de vereniging die in de ponderosa gevestigd is en inmiddels de grootste biljartvereniging van West-Brabant is.

Ook biljartvereniging ’t Laantje (vrijdagavond) en Senioren Biljart Ponderosa (Maandag t/m vrijdagmiddag) zijn thuis in de ponderosa. Je kunt dus met recht zeggen dat de ponderosa een echt biljartcafé is.


Dat het niet alleen biljarten is wat de klok slaat bewijst het feit dat ook de volgende verenigingen in de ponderosa gevestigd zijn. Loop Orkest de Leutige Krabben (maandagavond), Dweilband Wa’ gif ut? (donderdagavond), Dweilband ‘Oe bedoelde da’ (vrijdagavond), Gezelligheidsband Effe wa’d anders (zondagochtend), Dartclub “friends of Ponderosa” (vrijdagavond), Dartclub D.M.C (donderdagavond).


Verder wordt er regelmatig gekaart in de ponderosa, of wordt er een Bingo georganiseerd. Ook is de Ponderosa een aantal keren per jaar het strijdtoneel voor biljarttoernooien georganiseerd door de K.N.B.B.


Ook de verenigingen zelf organiseren nogal wat zo is er op biljartgebied het jaarlijkse koppeltoernooi, het Kersttoernooi, het Anton de Wit zomertoernooi, een toernooi voor seniorenbiljarters en een nederlaagtoernooi door ’t Laantje. 

De leutige krabben organiseren elke 3e zaterdag van september het Bergs krabbefestival, een kapellenfestival voor bands van binnen en buiten”land”. Dweilband ‘oe bedoelde da’ is er in de vastenavendtijd met een donateursmiddag, de dartclub organiseert een darttoernooi en dweilband wa’ gif ut? Maakt van de laatste maandagavond voor de vastenavend een feestje. Het oudste orkest van Bergen Op Zoom het Paporkest organiseert op de laatste zondag voor ’t Neuzenbal (opening vastenavend) het Pappe’ en nat’ouwebal, je zou kunnen zeggen een opwarmer voor de komende vastenavend.Ook voor het goede doel is er in de ponderosa al diverse keren iets georganiseerd, zo werd er in 2009 en 2010 maar liefst 55 uur aan een stuk gebiljart tijdens de biljartmarathon. De opbrengst bij elkaar bijna € 10.000,00 kwam ten goede aan de kinderafdeling van het plaatselijke Ziekenhuis Lievensberg.

 

Café Biljart de Ponderosa